Kisgőzös füzetek

Bujdosó Ági

óvodapedagógus

A Kisgőzös füzetek gyermekcentrikus illusztrációkat tartalmaznak. A feladatok a fokozatosságra törekednek. A magyar óvodai nevelés ugyan nem tartalmazza, hogy az intézmények tantervszerűen tanítsák a betűket és az írást, a nagycsoportban az anyanyelvi játékok adnak lehetőséget a betűk hangzás alapján történő megkülönböztetésére. Inkább az írás előkészítéséhez, főleg az ujjak finommozgását elősegítő tevékenységeket biztosítjuk az óvodások számára.
Ezért ezeket a köteteket azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik biztonságosan felismerik a hangok és betűk közötti kapcsolatot.

dr. Nadrainé Szent-Gály Viola

óvodai szakértő

A népszerű iskola-előkészítő Kisgőzös sorozat célja, hogy az 5-6 éveseknek segítsen felnőni az iskolai követelményekhez. Minden füzet más-más funkciót fejleszt, ám mindegyikben van vonatos kaland és matricás játék, amivel a gyerekek újrajátszhatják a frissen tanultakat.

Vonalak és betűelemek

A betűk világa varázslatos az óvodások számára, az 5-6 évesek érdeklődve nézegetik a formákat, nevüket leírják, másolják, minden sikerült betűt öröm követ. „Most mit írtam le"? – kérdezik néhány betűforma egymás mellé helyezése után, mi pedig olvassuk...
A Vonalak és betűelemek című Kisgőzös füzet az írásra készít elő, gyakoroltatja a stabil ceruzafogást és a betűelemeket. Az íráskézség folyamatosan fejlődik, és egyre több sikerélményt nyújt a gyermeknek. Színes képekkel körülvéve élvezetesebb a sorközbe vonalakat rajzolni, mint egy írásfüzetbe...

Számok és mennyiségek

Ebben a füzetben még a színek is felismerhető számformát öltenek. A kiadványt kisebbek számára is érdemes megvásárolni, mert egyszerű feladatokat tartalmaz. Játékos gyakorlás révén a gyermek csoportosít, mennyiségeket rendez, kipróbálja a számok írását. A sorrend felismerése az absztrakt gondolkodás fejlesztésének egyik eszköze, erre is találunk színes, kedves feladatsorokat a kiadványban. A matricás játékban a számképek alapján kell a megfelelő helyre ragasztaniuk a matricákat gyerekeknek.

Megfigyelés és logikus gondolkodás

Furfangos feladványokkal gazdagította játékos, gondolkodtató feladatait ez a füzet. A megfigyelőképesség fejlesztése tárgyak hozzárendelésével, összefüggések felismertetésével gyakorolható. Több feladathoz ceruzát is használni kell, eközben fejlődik a finommmozgás, alakul a vonalvezetés. A nagyobbak már gondolkodnak a helyes válaszon, és képesek azt késleltetni a jó megoldás sikeréért. A játékos feladatok helyes kivitelezéséhez alkalom nyílik a jobb és bal oldal gyakorlására, valamint a gyakorlati érzék fejlesztésére. A kincskeresős térképen való keresgélést a gyerekek imádni fogják!

Ellentétek és különbségek

Az összefüggések felismerésére, az elvonatkoztatásra való képesség a gondolkodási műveletek bonyolult összességéből, folyamatos fejlődés révén születik meg. Nagyon hasznos, ha játékos formában találkozik a gyermek ilyen feladványokkal. A különbségek felismerése jó megfigyelést feltételez, az ellentétek azonosításához már ismeretek kellenek. Gyerekeknek való feladatlapokkal segíti e képességek fejlődését a munkafüzet, amelyből nem hiányozhat a megszokott matricás játék sem.