Suli plusz sorozat

Tőkés Maris

fejlesztő pedagógus

Több évtizedes tanári pályám során intenzíven foglalkoztatott, hogyan segíthetnék a szülőknek. Különböző fórumokon – előadáson, továbbképzésen, szülőklubban – próbáltam használható ötleteket adni, hogyan foglalkozzanak a gyerekekkel. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy a legtöbb gondot az okozza, hogy a szülők nem mindig tudják kitalálni, hogyan segítsenek gyermekeiknek a tanulásban.
Az iskolában, ahol fejlesztő pedagógusként foglalkozom a gyerekekkel, kora reggeltől nyitva a szobám, jönnek a szülők, ahol beszélgethetünk. Négy éve szakértőként dolgozom a Nők Lapja Cafe internetes oldalán, ahol több száz levélre válaszoltam ez idáig. Pályám során sok eszközt készítettem a szó-mondatfajták gyakorlásához, a mondat-és szövegalkotáshoz, a szorzótáblák, szöveges feladatok gyakorlásához.

A SULI PLUSZ kiadványait azért is fogadtam nagy örömmel, mert a fentieket ötvözi az anyanyelvtanításban. A szülők el tudnak igazodni benne, nagy haszonnal forgathatják. A gyerekek élvezik a változatos, színes, érdekes feladatokat.

Olvasóka

Az első kötetben már ismert rövid állatmeséket találunk méretű betűkkel, levegősen, áttekinthetően. A gyerekeket érdeklik ezek a történetek. Nagyon szerencsés, hogy egymás melletti oldalon található a mese és a hozzá tartozó feladatok, így nem kell minduntalan visszalapozni (ahogy a legtöbb olvasókönyvben).

A kifejező, humoros és egyértelmű rajzok segítenek a kérdések megválaszolásában. A kérdések pedig életszerűek, nem erőltetettek. Például: Hol ült a holló? A szöveg első mondatában megtalálják a választ erre a kérdésre, és a rajzon is látható. Ez így nagyban segíti a szövegértést.
Írásra is van lehetőség az osztályfoknak megfelelő vonalközökben. A (történet) mondatok sorba rendezése pedig segíti a majdani vázlatkészítést.
Az esztétikus kivitelezés fejleszti a gyerekek szépérzékét és motiválja őket a gondos, tiszta munkára.

A második kötet már kevésbé ismert népmeséket tartalmaz, amelyekről beszélgetni is lehet. Egyre többször tapasztalom, hogy a gyerekek nem találkoznak az „irodalmi" humorral, nem tudják, mi a tréfa, nem ismernek vicceket. Ezek a tréfás mesék ezen is segítenek.
Élvezet ezekkel a mesékkel a hangos, kifejező olvasás gyakorlása. A feladatok alkalmasak a szókincsfejlesztésre is.
Ahogy az összes Suli Plusz kiadványra, erre is igaz, hogy alkalmas a továbbgondolásra, mintát ad az anyanyelvi neveléshez. Tökéletesen követi a Nemzeti Tantervben előírtakat, csak sokkal érthetőbben, világosabban, változatosabban.
Nagy segítség a szülőknek, akik nem mindig tudnak eligazodni a tankönyvekben. Javaslom, hogy vegyenek egy szép, vonalas füzetet, amelyben otthon gyakorolnak a Suli Plusz segítségével.

A harmadik kötetben ismeretközlő szövegeket találunk, amelyekkel bizton fejleszthetjük a sokat emlegetett szövegértést. Ezek nem természetismereti anyagok, inkább érdekességek, amelyek minden gyermek kíváncsiságát kielégítik. Mintát adnak az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásához, hiszen az másképp történik, mint az irodalmi. A tréfás, kifejező rajzok itt is segítenek.
Ajánlom a szülőknek és a tanítóknak differenciáláshoz és önálló munkához. Első, másodikos, olykor harmadikos tanítványaim ügyesen dolgoznak a füzetben.
A golyóstoll kapcsán például a füzet nyomán elmesélhetjük gyermekeinknek, hogy régen milyen írószerszámok voltak; miért jobb a töltőtoll, milyen a lúdtoll, hányféle tintával írhatunk.

A hasznos együttlét tere a konyha is lehet. Főzés közben is lehet segíteni a gyerekeknek, akik közben megoldhatják a feladatokat. Kedves Szülők, higgyék el „megtérül" az együtt töltött, a beszélgetésre, tanulásra fordított idő.

Számolóka

Tapasztalatom azt mutatja, hogy az óvoda utolsó évében a gyerekek már nagyon várják az iskolát. Szeretnek „iskolást" játszani. Nagyon nagy segítség lesz az első osztályban, ha már előtte egy kicsit barátkoznak a számokkal, betűkkel. Az elsősök között több gyerek akad, akinek gondot okoz a több-kevesebb, kisebb-nagyobb, rövidebb-hosszabb, az ugyanannyi fogalma. Többek között ehhez nyújt segítséget a Számolóka sorozat három füzete.

Számolóka Alapozó feladatok

A gyerekek barátai az állatok. A színes, vagy színezhető állatok segítenek a számolásban. Összehasonlíthatnak mennyiségeket, írhatják a számokat nagyban, kicsiben. Nagyon fontosak a képek, mert a kicsi gyerekek csak ezek segítségével azonosíthatják a mennyiségeket a számokkal. Az alapműveleteket először rajzolják, azután írják le számokkal. Nagyon tetszetősek, áttekinthetőek a képek, a feladatok. Aki ezt a kötetet végigcsinálja, valóban felkészült a matematikára. Lassabban haladó elsősök pedig elmélyíthetik tudásukat.

Számolóka Gondolkodtató feladatok

Itt már kissé nehezebb, valóban gondolkodtató feladatokat találhatunk. Gyakorolhatják a számszomszédokat, a formafelismerést árnyképek segítségével. Egy-egy oldalon lévő feladatokat tovább lehet fejleszteni, azok alapján újabb ötleteket lehet kitalálni. Párhuzamosan halad, a füzet minden lapja az iskolai tanulást segíti elő, mélyíti el. A nehezebben érthető, tanulható témakörökhöz nyújt segítséget. Műveletek ellenőrzése, sorrendje, felezés-duplázás, képekkel illusztrált szöveges feladatok, mértani formák /háromszög, négyzet, kör/ felismerése, rajzolása. Mindig tevékenykedni kell, nem csak rajzban. Alkalmas a füzet az otthoni gyakorlásra, nagy segítség a szülőknek. Továbbá az órai differenciáláshoz nyújt igen nagy segítséget.

Számolóka 2. Gondolkodtató feladatok

Itt már 100-as körben számolhatnak a gyerekek. Beírhatják a számok helyét a százas táblába. Megismerhetik a páros-páratlan fogalmát,
Írhatnak számsorozatokat. A fejtörőket kedves, vidám rajzok tarkítják, fejlesztik a gondolkodást, figyelmet, egyben nagyon jó játékok Az iskolában tanultakat átismételhetik, gyakorolhatják. Érdekes, nem szokványos szöveges feladatokat is találhatnak, melyek mintájára otthon és az iskolában is alkothatnak újakat. A társasjáték, lottó segítségével rögzíthetik a számok helyét százas körben, ami később nem okoz majd gondot.

Íróka

Az Íróka köteteket a fejlesztő óráimon használom. Ezek az első három osztály nyelvtan és írás anyagának kiegészítéséhez, elmélyítéséhez nyújtanak valódi segítséget. Jól szerkesztett, jól felépített anyaga használható tanítóknak a differenciáláshoz, önálló munkához, a szülőknek az otthoni tanuláshoz.

Az első kötet a hangokkal és a betűkkel foglalkozik. Témája a magán- és mássalhangzók, a hangok rendje és időtartama. Fokozatosan készíti elő – a hangok, szavak, mondatok tanulása után – a szövegalkotást. Az ábécé gyakorlására sok feladatot találunk, ami az egyik alapköve a nyelvtannak.
A tanultak rögzítését rendszeresen visszatérő emlékeztető segíti, ami a szülőnek is jó, mert látja, mit kell tudnia a gyereknek, könnyen kérdezhet, ellenőrizhet. A kötet végén található szógyűjtemény sokoldalúan használható, segítségével lehet a tanultakat kiegészíteni, másolni, tollba mondani.

A második kötet a szótagoláshoz, elválasztáshoz, toldalékoláshoz ad remek segítséget. Sokoldalúan gyakoroltatja a gyerekekkel az elválasztás különböző formáit. Amennyiben a szülők nehezen találnak megfelelő szavakat, ezzel a füzettel könnyen gyakorolhatnak gyermekeikkel. A kis füzetben kedves rajzok, szemléletes példák segítik a szótagokra bontást, a szótagokból szavak alkotását. Szép válogatás található ehelyütt a régies szavakból is.

A füzet másik fele a szótő és toldalékkal foglalkozik. Sok gyereknek okoz nehézséget a szótő megtalálása, pedig ez fontos mankó a helyesíráshoz. A minták alapján gyakorolhatják a toldalékolást, gyűjthetnek még szavakat, le is írhatják. A kisiskolások szeretnek tanulni, és élvezik ezeket az okos, szellemes feladatokat.

Év végi tanári értékelésekben gyakran olvasom: Gyakoroljátok az elválasztást!
De hogyan? – kérdezhetnék sokan. Hát így!

A harmadik kötetben rövid, gyorsan elolvasható történeteket találunk. Az emlékeztető rovat feladatai tudatosítanak, rögzítenek, ismételnek, olvasási technikát kínálnak, és a szülőknek is segítenek.
A füzet nagyszerű témákat vet fel, amelyek további ismeretek gyűjtésére ösztönöznek, és további beszélgetésekre adnak lehetőséget. Bíztassuk az érdeklődő gyerekeket: menjenek el akár a könyvtárba, könyvesboltba!
Másodikos gyerekeimmel most "kínlódunk" a mondatfajták felismerésével, megnevezésével, és a mondatalkotással. Ez a füzet kiválóan, érthetően elmagyarázza, gyakoroltatja a mondatfajtákat, rögzíti, ismétli a tudnivalókat. Ráadásul nem bugyuta, erőltetett mondatokkal, hanem irodalmi értéket képviselő mesékkel.

Környezetünk

A Környezetünk sorozat kötetei a tapasztalatszerzésre építenek, és minden érzékszerv használatára motiválnak. Ez a sorozat is, mint minden Suli Plusz-kötet, számít a szülők aktív részvételére.

Az első kötet az évszakokkal foglalkozik. A gyerekek számára könnyen érthető (nem fekete-fehér, bemagolandó „leckéket"), érdekesen, szórakoztatóan feldolgozható ismereteket tartalmaz.
Például a tavaszi témában a növények fejlődésével, a nyáriban a napozással, az árnyékkal és a napóra-készítéssel foglalkozik.
A füzet felépítése következetes, ami nagy segítség a gyerekeknek: előbb mindig tippelés, aztán tapasztalás, végül a megfigyelés megfogalmazása. Nagyon érdekes a gyerekek számára például a hőmérő használatának vagy a levélpréselésnek egyszerű, érthető, kifejező rajzokkal illusztrált leírása.
A keresztrejtvényben pedig átismételhetik, megerősíthetik a tanultakat.

A második kötet témája a növényvilág. A gyerekek megtapasztalhatják, mire van szükségük a növényeknek. A füzet felépítése ebben az esetben is megkönnyíti a tanulást.
Előbb kell megfigyelni valamit, elgondolkozni egy kérdésen (például azon, hogy hogyan hat az évszakok változása a növényekre), majd kipróbálni, esetleg a lakásban fellelhető eszközök segítségével egy kapcsolódó kísérletet elvégezni. A füzet útmutatásai alapján a gyerekek szárított gyümölcsöt vagy éppen bodzaszörpöt készíthetnek. Az írás, a rajzolás és a színezés fejleszti a gyerekek kézügyességét.

A harmadik kötet a természetvédelemre, az állatok szeretetére nevel. A gyerekek kedvencei a giliszták, a pókok, a rovarok és a keményhátú bogarak. A szülővel együtt ezeket az élőlényeket meg is tudják figyelni.
A füzet legnagyobb erénye, hogy a gyerekek nem készen kapják az ismereteket. Tapasztalás útján jutnak el a következtetésig, és ennek alapján kell megfogalmazniuk, mi történt és miért. Meg kell tanulniuk látni, hallgatni, megfigyelni például a fűszálak között zajló gazdag életet. Megtanulhatják, hogyan kell etetni télen a madarakat, hogy védi az életét a sündisznó, mi történik a hangyabolyban.
A tanórán kiscsoportokban, otthon együtt a szülőkkel dolgozhatnak.

A negyedik kötet a biológia felé fordul. Érthetően, életkoruknak megfelelően mutatja be a szív működését, a csontok tulajdonságait, a fogak védelmének szükségességét. Kísérleteik alapján sokat megtudhatnak a gyerekek az ízlelés, a hallás szerveiről, és a kísérletek után megoldhatják az érdekes feladatokat. Olvashatnak a káros anyagokról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a papír újrahasznosításáról. Ezek a legaktuálisabb kérdések a környezetvédelemben.

Az ötödik füzet alapismereteket nyújt a későbbi földrajz tantárgyhoz.
Akár a többi, ez is az érdeklődést felkeltő (sőt fenntartó), a kisiskolások nyelvén megfogalmazott feladatokat tartalmaz. Öröm látni a nagy tenyérben a kicsit, mert ez sugallja a szülőknek, tanuljanak együtt, legyenek részesei gyermekeik fejlődésének!
A gyerekek arról tanulhatnak, hogy hogyan keletkeznek a föld rétegei, hogy ereszti át a föld a vizet, milyen a víz körforgása. Megtapasztalhatják, hogyan változik a víz nyomása. Az utolsó oldal rejtvénye ezúttal is összefoglalja a tanultakat.

Ezeket a füzeteket ne úgy adjuk oda a gyereknek, hogy csináld meg a 3. vagy a 4. oldalt, hanem EGYÜTT beszéljük át, segítsünk a megfigyelésben, a kísérletezésben!