Suli plusz sorozat

Tőkés Maris

fejlesztő pedagógus

Több évtizedes tanári pályám során intenzíven foglalkoztatott, hogyan segíthetnék a szülőknek. Különböző fórumokon – előadáson, továbbképzésen, szülőklubban – próbáltam használható ötleteket adni, hogyan foglalkozzanak a gyerekekkel. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy a legtöbb gondot az okozza, hogy a szülők nem mindig tudják kitalálni, hogyan segítsenek gyermekeiknek a tanulásban.
Az iskolában, ahol fejlesztő pedagógusként foglalkozom a gyerekekkel, kora reggeltől nyitva a szobám, jönnek a szülők, ahol beszélgethetünk. Négy éve szakértőként dolgozom a Nők Lapja Cafe internetes oldalán, ahol több száz levélre válaszoltam ez idáig. Pályám során sok eszközt készítettem a szó-mondatfajták gyakorlásához, a mondat-és szövegalkotáshoz, a szorzótáblák, szöveges feladatok gyakorlásához.

A SULI PLUSZ kiadványait azért is fogadtam nagy örömmel, mert a fentieket ötvözi az anyanyelvtanításban. A szülők el tudnak igazodni benne, nagy haszonnal forgathatják. A gyerekek élvezik a változatos, színes, érdekes feladatokat.

Olvasóka

Az első kötetben már ismert rövid állatmeséket találunk méretű betűkkel, levegősen, áttekinthetően. A gyerekeket érdeklik ezek a történetek. Nagyon szerencsés, hogy egymás melletti oldalon található a mese és a hozzá tartozó feladatok, így nem kell minduntalan visszalapozni (ahogy a legtöbb olvasókönyvben).

A kifejező, humoros és egyértelmű rajzok segítenek a kérdések megválaszolásában. A kérdések pedig életszerűek, nem erőltetettek. Például: Hol ült a holló? A szöveg első mondatában megtalálják a választ erre a kérdésre, és a rajzon is látható. Ez így nagyban segíti a szövegértést.
Írásra is van lehetőség az osztályfoknak megfelelő vonalközökben. A (történet) mondatok sorba rendezése pedig segíti a majdani vázlatkészítést.
Az esztétikus kivitelezés fejleszti a gyerekek szépérzékét és motiválja őket a gondos, tiszta munkára.

A második kötet már kevésbé ismert népmeséket tartalmaz, amelyekről beszélgetni is lehet. Egyre többször tapasztalom, hogy a gyerekek nem találkoznak az „irodalmi" humorral, nem tudják, mi a tréfa, nem ismernek vicceket. Ezek a tréfás mesék ezen is segítenek.
Élvezet ezekkel a mesékkel a hangos, kifejező olvasás gyakorlása. A feladatok alkalmasak a szókincsfejlesztésre is.
Ahogy az összes Suli Plusz kiadványra, erre is igaz, hogy alkalmas a továbbgondolásra, mintát ad az anyanyelvi neveléshez. Tökéletesen követi a Nemzeti Tantervben előírtakat, csak sokkal érthetőbben, világosabban, változatosabban.
Nagy segítség a szülőknek, akik nem mindig tudnak eligazodni a tankönyvekben. Javaslom, hogy vegyenek egy szép, vonalas füzetet, amelyben otthon gyakorolnak a Suli Plusz segítségével.

A harmadik kötetben ismeretközlő szövegeket találunk, amelyekkel bizton fejleszthetjük a sokat emlegetett szövegértést. Ezek nem természetismereti anyagok, inkább érdekességek, amelyek minden gyermek kíváncsiságát kielégítik. Mintát adnak az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásához, hiszen az másképp történik, mint az irodalmi. A tréfás, kifejező rajzok itt is segítenek.
Ajánlom a szülőknek és a tanítóknak differenciáláshoz és önálló munkához. Első, másodikos, olykor harmadikos tanítványaim ügyesen dolgoznak a füzetben.
A golyóstoll kapcsán például a füzet nyomán elmesélhetjük gyermekeinknek, hogy régen milyen írószerszámok voltak; miért jobb a töltőtoll, milyen a lúdtoll, hányféle tintával írhatunk.

A hasznos együttlét tere a konyha is lehet. Főzés közben is lehet segíteni a gyerekeknek, akik közben megoldhatják a feladatokat. Kedves Szülők, higgyék el „megtérül" az együtt töltött, a beszélgetésre, tanulásra fordított idő.

Számolóka

Tapasztalatom azt mutatja, hogy az óvoda utolsó évében a gyerekek már nagyon várják az iskolát. Szeretnek „iskolást" játszani. Nagyon nagy segítség lesz az első osztályban, ha már előtte egy kicsit barátkoznak a számokkal, betűkkel. Az elsősök között több gyerek akad, akinek gondot okoz a több-kevesebb, kisebb-nagyobb, rövidebb-hosszabb, az ugyanannyi fogalma. Többek között ehhez nyújt segítséget a Számolóka sorozat három füzete.

Számolóka Alapozó feladatok

A gyerekek barátai az állatok. A színes, vagy színezhető állatok segítenek a számolásban. Összehasonlíthatnak mennyiségeket, írhatják a számokat nagyban, kicsiben. Nagyon fontosak a képek, mert a kicsi gyerekek csak ezek segítségével azonosíthatják a mennyiségeket a számokkal. Az alapműveleteket először rajzolják, azután írják le számokkal. Nagyon tetszetősek, áttekinthetőek a képek, a feladatok. Aki ezt a kötetet végigcsinálja, valóban felkészült a matematikára. Lassabban haladó elsősök pedig elmélyíthetik tudásukat.

Számolóka Gondolkodtató feladatok

Itt már kissé nehezebb, valóban gondolkodtató feladatokat találhatunk. Gyakorolhatják a számszomszédokat, a formafelismerést árnyképek segítségével. Egy-egy oldalon lévő feladatokat tovább lehet fejleszteni, azok alapján újabb ötleteket lehet kitalálni. Párhuzamosan halad, a füzet minden lapja az iskolai tanulást segíti elő, mélyíti el. A nehezebben érthető, tanulható témakörökhöz nyújt segítséget. Műveletek ellenőrzése, sorrendje, felezés-duplázás, képekkel illusztrált szöveges feladatok, mértani formák /háromszög, négyzet, kör/ felismerése, rajzolása. Mindig tevékenykedni kell, nem csak rajzban. Alkalmas a füzet az otthoni gyakorlásra, nagy segítség a szülőknek. Továbbá az órai differenciáláshoz nyújt igen nagy segítséget.

Számolóka 2. Gondolkodtató feladatok

Itt már 100-as körben számolhatnak a gyerekek. Beírhatják a számok helyét a százas táblába. Megismerhetik a páros-páratlan fogalmát,
Írhatnak számsorozatokat. A fejtörőket kedves, vidám rajzok tarkítják, fejlesztik a gondolkodást, figyelmet, egyben nagyon jó játékok Az iskolában tanultakat átismételhetik, gyakorolhatják. Érdekes, nem szokványos szöveges feladatokat is találhatnak, melyek mintájára otthon és az iskolában is alkothatnak újakat. A társasjáték, lottó segítségével rögzíthetik a számok helyét százas körben, ami később nem okoz majd gondot.

Íróka

Az Íróka köteteket a fejlesztő óráimon használom. Ezek az első három osztály nyelvtan és írás anyagának kiegészítéséhez, elmélyítéséhez nyújtanak valódi segítséget. Jól szerkesztett, jól felépített anyaga használható tanítóknak a differenciáláshoz, önálló munkához, a szülőknek az otthoni tanuláshoz.

Az első kötet a hangokkal és a betűkkel foglalkozik. Témája a magán- és mássalhangzók, a hangok rendje és időtartama. Fokozatosan készíti elő – a hangok, szavak, mondatok tanulása után – a szövegalkotást. Az ábécé gyakorlására sok feladatot találunk, ami az egyik alapköve a nyelvtannak.
A tanultak rögzítését rendszeresen visszatérő emlékeztető segíti, ami a szülőnek is jó, mert látja, mit kell tudnia a gyereknek, könnyen kérdezhet, ellenőrizhet. A kötet végén található szógyűjtemény sokoldalúan használható, segítségével lehet a tanultakat kiegészíteni, másolni, tollba mondani.

A második kötet a szótagoláshoz, elválasztáshoz, toldalékoláshoz ad remek segítséget. Sokoldalúan gyakoroltatja a gyerekekkel az elválasztás különböző formáit. Amennyiben a szülők nehezen találnak megfelelő szavakat, ezzel a füzettel könnyen gyakorolhatnak gyermekeikkel. A kis füzetben kedves rajzok, szemléletes példák segítik a szótagokra bontást, a szótagokból szavak alkotását. Szép válogatás található ehelyütt a régies szavakból is.

A füzet másik fele a szótő és toldalékkal foglalkozik. Sok gyereknek okoz nehézséget a szótő megtalálása, pedig ez fontos mankó a helyesíráshoz. A minták alapján gyakorolhatják a toldalékolást, gyűjthetnek még szavakat, le is írhatják. A kisiskolások szeretnek tanulni, és élvezik ezeket az okos, szellemes feladatokat.

Év végi tanári értékelésekben gyakran olvasom: Gyakoroljátok az elválasztást!
De hogyan? – kérdezhetnék sokan. Hát így!

A harmadik kötetben rövid, gyorsan elolvasható történeteket találunk. Az emlékeztető rovat feladatai tudatosítanak, rögzítenek, ismételnek, olvasási technikát kínálnak, és a szülőknek is segítenek.
A füzet nagyszerű témákat vet fel, amelyek további ismeretek gyűjtésére ösztönöznek, és további beszélgetésekre adnak lehetőséget. Bíztassuk az érdeklődő gyerekeket: menjenek el akár a könyvtárba, könyvesboltba!
Másodikos gyerekeimmel most "kínlódunk" a mondatfajták felismerésével, megnevezésével, és a mondatalkotással. Ez a füzet kiválóan, érthetően elmagyarázza, gyakoroltatja a mondatfajtákat, rögzíti, ismétli a tudnivalókat. Ráadásul nem bugyuta, erőltetett mondatokkal, hanem irodalmi értéket képviselő mesékkel.

Környezetünk

A Környezetünk sorozat kötetei a tapasztalatszerzésre építenek, és minden érzékszerv használatára motiválnak. Ez a sorozat is, mint minden Suli Plusz-kötet, számít a szülők aktív részvételére.

Az első kötet az évszakokkal foglalkozik. A gyerekek számára könnyen érthető (nem fekete-fehér, bemagolandó „leckéket"), érdekesen, szórakoztatóan feldolgozható ismereteket tartalmaz.
Például a tavaszi témában a növények fejlődésével, a nyáriban a napozással, az árnyékkal és a napóra-készítéssel foglalkozik.
A füzet felépítése következetes, ami nagy segítség a gyerekeknek: előbb mindig tippelés, aztán tapasztalás, végül a megfigyelés megfogalmazása. Nagyon érdekes a gyerekek számára például a hőmérő használatának vagy a levélpréselésnek egyszerű, érthető, kifejező rajzokkal illusztrált leírása.
A keresztrejtvényben pedig átismételhetik, megerősíthetik a tanultakat.

A második kötet témája a növényvilág. A gyerekek megtapasztalhatják, mire van szükségük a növényeknek. A füzet felépítése ebben az esetben is megkönnyíti a tanulást.
Előbb kell megfigyelni valamit, elgondolkozni egy kérdésen (például azon, hogy hogyan hat az évszakok változása a növényekre), majd kipróbálni, esetleg a lakásban fellelhető eszközök segítségével egy kapcsolódó kísérletet elvégezni. A füzet útmutatásai alapján a gyerekek szárított gyümölcsöt vagy éppen bodzaszörpöt készíthetnek. Az írás, a rajzolás és a színezés fejleszti a gyerekek kézügyességét.

A harmadik kötet a természetvédelemre, az állatok szeretetére nevel. A gyerekek kedvencei a giliszták, a pókok, a rovarok és a keményhátú bogarak. A szülővel együtt ezeket az élőlényeket meg is tudják figyelni.
A füzet legnagyobb erénye, hogy a gyerekek nem készen kapják az ismereteket. Tapasztalás útján jutnak el a következtetésig, és ennek alapján kell megfogalmazniuk, mi történt és miért. Meg kell tanulniuk látni, hallgatni, megfigyelni például a fűszálak között zajló gazdag életet. Megtanulhatják, hogyan kell etetni télen a madarakat, hogy védi az életét a sündisznó, mi történik a hangyabolyban.
A tanórán kiscsoportokban, otthon együtt a szülőkkel dolgozhatnak.

A negyedik kötet a biológia felé fordul. Érthetően, életkoruknak megfelelően mutatja be a szív működését, a csontok tulajdonságait, a fogak védelmének szükségességét. Kísérleteik alapján sokat megtudhatnak a gyerekek az ízlelés, a hallás szerveiről, és a kísérletek után megoldhatják az érdekes feladatokat. Olvashatnak a káros anyagokról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a papír újrahasznosításáról. Ezek a legaktuálisabb kérdések a környezetvédelemben.

Az ötödik füzet alapismereteket nyújt a későbbi földrajz tantárgyhoz.
Akár a többi, ez is az érdeklődést felkeltő (sőt fenntartó), a kisiskolások nyelvén megfogalmazott feladatokat tartalmaz. Öröm látni a nagy tenyérben a kicsit, mert ez sugallja a szülőknek, tanuljanak együtt, legyenek részesei gyermekeik fejlődésének!
A gyerekek arról tanulhatnak, hogy hogyan keletkeznek a föld rétegei, hogy ereszti át a föld a vizet, milyen a víz körforgása. Megtapasztalhatják, hogyan változik a víz nyomása. Az utolsó oldal rejtvénye ezúttal is összefoglalja a tanultakat.

Ezeket a füzeteket ne úgy adjuk oda a gyereknek, hogy csináld meg a 3. vagy a 4. oldalt, hanem EGYÜTT beszéljük át, segítsünk a megfigyelésben, a kísérletezésben!


Címkék:

Ady Endre  Aiszóposz  Aitken  Albert de Mun  Ammut  Anaximandrosz  Angol Park  Antarktisz  Anubisz  Apollón  Artemisz  Asszír Birodalom  Aszklépion  Aszklépiosz  Atlanti-óceán  Augustus  Ausztrália  Babits Mihály  Baradla-barlang  Belgium  Benedek-rend  Biblia  Biblioteca Joanina  Bornemisza Anna  Budapest  Budapesti Vidám Park  Carl Friedrich Gauss  Charles Babbage  Chicago  Churchill  Claude Chappe  Cynara  Danaé  Dante  Dante Alighieri  Dionüszosz  Dzsingisz kán  Dávid király  Edward Jenner  Egri csillagok  Emese  Erzsébet királyné  Esterházy Miklós Móric  Esterházy Péter  Fahrenheit  Fehérlófia  Fekete István  Ferenc József  Ferenc pápa  Formózusz pápa  Fourier-transzformáció  Fribourgi Unió  Föld  Fővárosi Állat- és Növénykert  Galilei  Galénosz  Geomancia  Guinness rekordok  Hans Christian Andersen  Hedy Lamarr  Hippokratész  Hitler  Homo sapiens  Héber Biblia  Héra  Hérodotosz  I. Erzsébet  India    Jahve  James Prescott Joule  Jean de La Fontaine  John D. O’Sullivan  Julius Caesar  Justh-párt  János vitéz  Jézus  József Attila  Kaffka Margit  Kheirón  Kivonulás könyve  Kolumbusz Kristóf  Koppenhága  Korónisz  Kosztolányi Dezső  Kréta  Kyatice-kultúra  Károlyi Mihály  Kígyótartó  Kína  LOGICO  La Trappe  Las Vegas  Lazarro Spallanzani  Lazzaretto Vecchio  Liège  Louis Pasteur  Lucifer  Lukács László  Lyme-kór  Léda  Mafra-palota  Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület  Magyar Természettudományi Múzeum  Marco Polo  Margit-sziget  Margitsziget  Medúsza  Melbourne  Mesekönyvek  Mexikó  Mezopotámia  Mi MICSODA  Milánó  Mithridatész  Monte Cristo grófja  Munkás Szent József  Mária  Mária Terézia  Mária csillaga  Márton kenyere  Mátyás király  Mózes  Nagy Konstantin  Nagy Sándor  Napóleon  Nelson altengernagy  Nivelles  Nobel-díj  Normandia  Normandiai partraszállás  Notre-Dame  Nursiai szent Benedek  Nyugat folyóirat  Nyulak szigete  Olimposz  Pallasz Athéné  Pegazus  Perszeusz  Perzsia  Pesti Állatkert  Petőfi Sándor  Plinius  Pompeius Magnus  Popham-kód  Porete-i Margit  Portugália  Poszeidón  Pégaszosz  Robert Owen  Roosevelt  Római Birodalom  Santorius  Sinanshao  Sixtus-kápolna  Skócia  Stephen Hawking  Szent Heléna  Szent Margit  Szent Márk székesegyház  Szent Patrik  Szent-Györgyi Albert  Szerb Antal  Szicília  Szociáldemokrata Párt  Szogdia  Széchenyi István  Thesszaloniké  Tiberius császár  Tisza István  VII. István pápa  Vatikán  Velencei Köztársaság  Verona  Vosztok-tó  Vurstli  Városliget  Wilhelm Emmanuel Ketteler  XIII. Leó pápa  XV. Lajos  Xántus János  Zeusz  anemométer  antibiotikum  archea  articsóka  autofágia  axolotl  baktérium  barlangok  barlangrajz  beginák  beginázs  betegség  biológia  bozóttűz  buddhizmus  béka  békakirály  békamentők  békák  cidrimókus  cineol  ciszterciták  citoplazma  corona  császármetszés  császárság  csütörtök  cégér  címer  delej  denevér  diadém  dob  drón  dórok  echolokáció  egyensúly  egyiptom  egyszarvú  ektoparazita  emlős  eretnek  etimológia  etruszkok  eukaliptusz  fasírt  fejdísz  fejlesztés  fekete lyuk  feketehimlő  feng-shui  finommotorika  foglalkoztató  folyadékkristály  frank  fáraó  félelem  füst  füstjelzés  füstölgő  gabona  galea  gallok  griffmadár  gyógyszer  gyógyszertár  gyógyítás  gót  hableány  hadművelet  hajmosás  hatalom  higany  hiszti  hullazsinat  hullámvasút  hőmérséklet  hőmérő  ikozaéder  illat  immunitás  indiánok  inga  interjú  internet  ipari forradalom  iránytű  iskolakezdés  iskolaérettség  istenek  jel  jelhordozó  jelrendszer  járvány  játék  kakas  kalauzhajó  kalogathia  kalóz  kalózlevél  kalózállam  kamelaukion  karantén  kardigán  karmosbéka  karthauziak  kausia  kereskedelem  kereszténység  királynévíz  klímaváltozás  koala  kolera  komló  koncepciós per  kopoltyú  korona  koronavírus  koszorú  kullancs  kálvinizmus  készségfejlesztő  kétéltűek  kígyó  kínai nagy fal  kínaiak  kódrendszer  kórház  kölni  könyvtár  kötéltánc  közegészségügy  lazarett  lincselés  lizoszóma  lovasfutár  lárva  láz  lázfa  légzés  lúg  magasság  magnetoszféra  magnetosztrikció  malária  mandula  manna  mannatövis  mannazuzmó  marcipán  masszázs  mese  mesék  metamorfózis  meteorológia  mikrobiológia  mimivírus  mirtuszfélék  misztikus lények  mitokrondrium  munkások  mágnes  mágnesesség  mágnesség  május  május 1  méhlepény  méreg  narentinok  narvál  neandervölgyi  nimfa  nyál  népmesék  népvándorlás  olimpia  olvasás  organellum  oxigénfelvétel  parfüm  paróka  pedagógus  permafroszt  pestis  placenta  postakocsi  pszichológus  pápaság  pékség  rajz  rekamié  robot  rádiócsillagászat  rák  rákgyógyszer  régészet  rózsaolaj  sajt  sampon  sejtek  sellő  selyemút  sisakkorona  sport  szakszervezetek  szalamandrafélék  szanatórium  szappan  szavak  szemafor  személynevek  szendvics  szerzetes  szerzetesrendek  szocializmus  szogdok  sztrájk  szász  szélkakas  szélzsák  szülés  sör  tamariszkusz  tanulójáték  teaút  terhesség  terhességi teszt  teszt  tesztelés  thrákok  tirrének  tisztálkodás  tobzoska  torpedó  trappista sajt  trappisták  turul  tájoló  távíró  törökfürdő  tükörtávíró  tüntetés  tőzsde  tűz  ultrahang  unikornis  utópista szocializmus  vakcina  vasút  vegyszer  veszteglőház  veszélyeztetett fajok  vidra  vidámpark  vikingek  világháború  vizelet  vonatrablás  védőoltás  vérvörös csütörtök  vírus  wifi  zászló  Álmos  Északi-sark  Ószövetség  Ótestamentum  állatkert  általános választójog  átalakulás  éhínség  élesztősejtek  élőhely  élősködők  ízeltlábúak  óceán  ókor  ókori Egyiptom  ókori Görögország  úthálózat  ősbaktérium