Suli plusz sorozat

Tőkés Maris

fejlesztő pedagógus

Több évtizedes tanári pályám során intenzíven foglalkoztatott, hogyan segíthetnék a szülőknek. Különböző fórumokon – előadáson, továbbképzésen, szülőklubban – próbáltam használható ötleteket adni, hogyan foglalkozzanak a gyerekekkel. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy a legtöbb gondot az okozza, hogy a szülők nem mindig tudják kitalálni, hogyan segítsenek gyermekeiknek a tanulásban.
Az iskolában, ahol fejlesztő pedagógusként foglalkozom a gyerekekkel, kora reggeltől nyitva a szobám, jönnek a szülők, ahol beszélgethetünk. Négy éve szakértőként dolgozom a Nők Lapja Cafe internetes oldalán, ahol több száz levélre válaszoltam ez idáig. Pályám során sok eszközt készítettem a szó-mondatfajták gyakorlásához, a mondat-és szövegalkotáshoz, a szorzótáblák, szöveges feladatok gyakorlásához.

A SULI PLUSZ kiadványait azért is fogadtam nagy örömmel, mert a fentieket ötvözi az anyanyelvtanításban. A szülők el tudnak igazodni benne, nagy haszonnal forgathatják. A gyerekek élvezik a változatos, színes, érdekes feladatokat.

Olvasóka

Az első kötetben már ismert rövid állatmeséket találunk méretű betűkkel, levegősen, áttekinthetően. A gyerekeket érdeklik ezek a történetek. Nagyon szerencsés, hogy egymás melletti oldalon található a mese és a hozzá tartozó feladatok, így nem kell minduntalan visszalapozni (ahogy a legtöbb olvasókönyvben).

A kifejező, humoros és egyértelmű rajzok segítenek a kérdések megválaszolásában. A kérdések pedig életszerűek, nem erőltetettek. Például: Hol ült a holló? A szöveg első mondatában megtalálják a választ erre a kérdésre, és a rajzon is látható. Ez így nagyban segíti a szövegértést.
Írásra is van lehetőség az osztályfoknak megfelelő vonalközökben. A (történet) mondatok sorba rendezése pedig segíti a majdani vázlatkészítést.
Az esztétikus kivitelezés fejleszti a gyerekek szépérzékét és motiválja őket a gondos, tiszta munkára.

A második kötet már kevésbé ismert népmeséket tartalmaz, amelyekről beszélgetni is lehet. Egyre többször tapasztalom, hogy a gyerekek nem találkoznak az „irodalmi" humorral, nem tudják, mi a tréfa, nem ismernek vicceket. Ezek a tréfás mesék ezen is segítenek.
Élvezet ezekkel a mesékkel a hangos, kifejező olvasás gyakorlása. A feladatok alkalmasak a szókincsfejlesztésre is.
Ahogy az összes Suli Plusz kiadványra, erre is igaz, hogy alkalmas a továbbgondolásra, mintát ad az anyanyelvi neveléshez. Tökéletesen követi a Nemzeti Tantervben előírtakat, csak sokkal érthetőbben, világosabban, változatosabban.
Nagy segítség a szülőknek, akik nem mindig tudnak eligazodni a tankönyvekben. Javaslom, hogy vegyenek egy szép, vonalas füzetet, amelyben otthon gyakorolnak a Suli Plusz segítségével.

A harmadik kötetben ismeretközlő szövegeket találunk, amelyekkel bizton fejleszthetjük a sokat emlegetett szövegértést. Ezek nem természetismereti anyagok, inkább érdekességek, amelyek minden gyermek kíváncsiságát kielégítik. Mintát adnak az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásához, hiszen az másképp történik, mint az irodalmi. A tréfás, kifejező rajzok itt is segítenek.
Ajánlom a szülőknek és a tanítóknak differenciáláshoz és önálló munkához. Első, másodikos, olykor harmadikos tanítványaim ügyesen dolgoznak a füzetben.
A golyóstoll kapcsán például a füzet nyomán elmesélhetjük gyermekeinknek, hogy régen milyen írószerszámok voltak; miért jobb a töltőtoll, milyen a lúdtoll, hányféle tintával írhatunk.

A hasznos együttlét tere a konyha is lehet. Főzés közben is lehet segíteni a gyerekeknek, akik közben megoldhatják a feladatokat. Kedves Szülők, higgyék el „megtérül" az együtt töltött, a beszélgetésre, tanulásra fordított idő.

Számolóka

Tapasztalatom azt mutatja, hogy az óvoda utolsó évében a gyerekek már nagyon várják az iskolát. Szeretnek „iskolást" játszani. Nagyon nagy segítség lesz az első osztályban, ha már előtte egy kicsit barátkoznak a számokkal, betűkkel. Az elsősök között több gyerek akad, akinek gondot okoz a több-kevesebb, kisebb-nagyobb, rövidebb-hosszabb, az ugyanannyi fogalma. Többek között ehhez nyújt segítséget a Számolóka sorozat három füzete.

Számolóka Alapozó feladatok

A gyerekek barátai az állatok. A színes, vagy színezhető állatok segítenek a számolásban. Összehasonlíthatnak mennyiségeket, írhatják a számokat nagyban, kicsiben. Nagyon fontosak a képek, mert a kicsi gyerekek csak ezek segítségével azonosíthatják a mennyiségeket a számokkal. Az alapműveleteket először rajzolják, azután írják le számokkal. Nagyon tetszetősek, áttekinthetőek a képek, a feladatok. Aki ezt a kötetet végigcsinálja, valóban felkészült a matematikára. Lassabban haladó elsősök pedig elmélyíthetik tudásukat.

Számolóka Gondolkodtató feladatok

Itt már kissé nehezebb, valóban gondolkodtató feladatokat találhatunk. Gyakorolhatják a számszomszédokat, a formafelismerést árnyképek segítségével. Egy-egy oldalon lévő feladatokat tovább lehet fejleszteni, azok alapján újabb ötleteket lehet kitalálni. Párhuzamosan halad, a füzet minden lapja az iskolai tanulást segíti elő, mélyíti el. A nehezebben érthető, tanulható témakörökhöz nyújt segítséget. Műveletek ellenőrzése, sorrendje, felezés-duplázás, képekkel illusztrált szöveges feladatok, mértani formák /háromszög, négyzet, kör/ felismerése, rajzolása. Mindig tevékenykedni kell, nem csak rajzban. Alkalmas a füzet az otthoni gyakorlásra, nagy segítség a szülőknek. Továbbá az órai differenciáláshoz nyújt igen nagy segítséget.

Számolóka 2. Gondolkodtató feladatok

Itt már 100-as körben számolhatnak a gyerekek. Beírhatják a számok helyét a százas táblába. Megismerhetik a páros-páratlan fogalmát,
Írhatnak számsorozatokat. A fejtörőket kedves, vidám rajzok tarkítják, fejlesztik a gondolkodást, figyelmet, egyben nagyon jó játékok Az iskolában tanultakat átismételhetik, gyakorolhatják. Érdekes, nem szokványos szöveges feladatokat is találhatnak, melyek mintájára otthon és az iskolában is alkothatnak újakat. A társasjáték, lottó segítségével rögzíthetik a számok helyét százas körben, ami később nem okoz majd gondot.

Íróka

Az Íróka köteteket a fejlesztő óráimon használom. Ezek az első három osztály nyelvtan és írás anyagának kiegészítéséhez, elmélyítéséhez nyújtanak valódi segítséget. Jól szerkesztett, jól felépített anyaga használható tanítóknak a differenciáláshoz, önálló munkához, a szülőknek az otthoni tanuláshoz.

Az első kötet a hangokkal és a betűkkel foglalkozik. Témája a magán- és mássalhangzók, a hangok rendje és időtartama. Fokozatosan készíti elő – a hangok, szavak, mondatok tanulása után – a szövegalkotást. Az ábécé gyakorlására sok feladatot találunk, ami az egyik alapköve a nyelvtannak.
A tanultak rögzítését rendszeresen visszatérő emlékeztető segíti, ami a szülőnek is jó, mert látja, mit kell tudnia a gyereknek, könnyen kérdezhet, ellenőrizhet. A kötet végén található szógyűjtemény sokoldalúan használható, segítségével lehet a tanultakat kiegészíteni, másolni, tollba mondani.

A második kötet a szótagoláshoz, elválasztáshoz, toldalékoláshoz ad remek segítséget. Sokoldalúan gyakoroltatja a gyerekekkel az elválasztás különböző formáit. Amennyiben a szülők nehezen találnak megfelelő szavakat, ezzel a füzettel könnyen gyakorolhatnak gyermekeikkel. A kis füzetben kedves rajzok, szemléletes példák segítik a szótagokra bontást, a szótagokból szavak alkotását. Szép válogatás található ehelyütt a régies szavakból is.

A füzet másik fele a szótő és toldalékkal foglalkozik. Sok gyereknek okoz nehézséget a szótő megtalálása, pedig ez fontos mankó a helyesíráshoz. A minták alapján gyakorolhatják a toldalékolást, gyűjthetnek még szavakat, le is írhatják. A kisiskolások szeretnek tanulni, és élvezik ezeket az okos, szellemes feladatokat.

Év végi tanári értékelésekben gyakran olvasom: Gyakoroljátok az elválasztást!
De hogyan? – kérdezhetnék sokan. Hát így!

A harmadik kötetben rövid, gyorsan elolvasható történeteket találunk. Az emlékeztető rovat feladatai tudatosítanak, rögzítenek, ismételnek, olvasási technikát kínálnak, és a szülőknek is segítenek.
A füzet nagyszerű témákat vet fel, amelyek további ismeretek gyűjtésére ösztönöznek, és további beszélgetésekre adnak lehetőséget. Bíztassuk az érdeklődő gyerekeket: menjenek el akár a könyvtárba, könyvesboltba!
Másodikos gyerekeimmel most "kínlódunk" a mondatfajták felismerésével, megnevezésével, és a mondatalkotással. Ez a füzet kiválóan, érthetően elmagyarázza, gyakoroltatja a mondatfajtákat, rögzíti, ismétli a tudnivalókat. Ráadásul nem bugyuta, erőltetett mondatokkal, hanem irodalmi értéket képviselő mesékkel.

Környezetünk

A Környezetünk sorozat kötetei a tapasztalatszerzésre építenek, és minden érzékszerv használatára motiválnak. Ez a sorozat is, mint minden Suli Plusz-kötet, számít a szülők aktív részvételére.

Az első kötet az évszakokkal foglalkozik. A gyerekek számára könnyen érthető (nem fekete-fehér, bemagolandó „leckéket"), érdekesen, szórakoztatóan feldolgozható ismereteket tartalmaz.
Például a tavaszi témában a növények fejlődésével, a nyáriban a napozással, az árnyékkal és a napóra-készítéssel foglalkozik.
A füzet felépítése következetes, ami nagy segítség a gyerekeknek: előbb mindig tippelés, aztán tapasztalás, végül a megfigyelés megfogalmazása. Nagyon érdekes a gyerekek számára például a hőmérő használatának vagy a levélpréselésnek egyszerű, érthető, kifejező rajzokkal illusztrált leírása.
A keresztrejtvényben pedig átismételhetik, megerősíthetik a tanultakat.

A második kötet témája a növényvilág. A gyerekek megtapasztalhatják, mire van szükségük a növényeknek. A füzet felépítése ebben az esetben is megkönnyíti a tanulást.
Előbb kell megfigyelni valamit, elgondolkozni egy kérdésen (például azon, hogy hogyan hat az évszakok változása a növényekre), majd kipróbálni, esetleg a lakásban fellelhető eszközök segítségével egy kapcsolódó kísérletet elvégezni. A füzet útmutatásai alapján a gyerekek szárított gyümölcsöt vagy éppen bodzaszörpöt készíthetnek. Az írás, a rajzolás és a színezés fejleszti a gyerekek kézügyességét.

A harmadik kötet a természetvédelemre, az állatok szeretetére nevel. A gyerekek kedvencei a giliszták, a pókok, a rovarok és a keményhátú bogarak. A szülővel együtt ezeket az élőlényeket meg is tudják figyelni.
A füzet legnagyobb erénye, hogy a gyerekek nem készen kapják az ismereteket. Tapasztalás útján jutnak el a következtetésig, és ennek alapján kell megfogalmazniuk, mi történt és miért. Meg kell tanulniuk látni, hallgatni, megfigyelni például a fűszálak között zajló gazdag életet. Megtanulhatják, hogyan kell etetni télen a madarakat, hogy védi az életét a sündisznó, mi történik a hangyabolyban.
A tanórán kiscsoportokban, otthon együtt a szülőkkel dolgozhatnak.

A negyedik kötet a biológia felé fordul. Érthetően, életkoruknak megfelelően mutatja be a szív működését, a csontok tulajdonságait, a fogak védelmének szükségességét. Kísérleteik alapján sokat megtudhatnak a gyerekek az ízlelés, a hallás szerveiről, és a kísérletek után megoldhatják az érdekes feladatokat. Olvashatnak a káros anyagokról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a papír újrahasznosításáról. Ezek a legaktuálisabb kérdések a környezetvédelemben.

Az ötödik füzet alapismereteket nyújt a későbbi földrajz tantárgyhoz.
Akár a többi, ez is az érdeklődést felkeltő (sőt fenntartó), a kisiskolások nyelvén megfogalmazott feladatokat tartalmaz. Öröm látni a nagy tenyérben a kicsit, mert ez sugallja a szülőknek, tanuljanak együtt, legyenek részesei gyermekeik fejlődésének!
A gyerekek arról tanulhatnak, hogy hogyan keletkeznek a föld rétegei, hogy ereszti át a föld a vizet, milyen a víz körforgása. Megtapasztalhatják, hogyan változik a víz nyomása. Az utolsó oldal rejtvénye ezúttal is összefoglalja a tanultakat.

Ezeket a füzeteket ne úgy adjuk oda a gyereknek, hogy csináld meg a 3. vagy a 4. oldalt, hanem EGYÜTT beszéljük át, segítsünk a megfigyelésben, a kísérletezésben!


Címkék:

ajánló  állatkert  állatok  alvás  Antarktisz  aszteroida  Ausztrália  autó  baktérium  barlangok  betegség  Biblia  Budapest  buddhizmus  bútorok  búvárkodás  cidrimókus  denevér  díj  dory  édesség  éghajlat  egyensúly  egyház  egyiptom  elefánt  elektromosság  ember  emberi test  emlős  építmények  Északi-sark  etimológia  étkezés  eukaliptusz  fejlesztés  félelem  felfedezés  finommotorika  fizika  Föld  főzés  gyerekek  gyógyítás  gyógyszertár  háború  hajózás  halak  halál  halmazállapot  hangsebesség  hideg  hiszti  hogyan működik  hőmérő  hüllők  időjárás  időszámítás  India  infrahangok  interjú  internet  iránytű  irodalom  iskolaérettség  iskolakezdés  járművek  játék  jel  jelentés  jelrendszer  Jézus  kalóz  kapitalizmus  karácsony  karantén  kémia  kereskedelem  kétéltűek  Kína  klímaváltozás  koala  kommunikáció  kórház  koronavírus  könyv  közlekedés  Krisztus  kultúra  kultúrtörténet  léghajó  leguán  légzés  LOGICO  lovagok  madarak  magasság  mágnes  mese  meteorológia  Mi MICSODA  mikroszkóp  mitológia  mítoszok  művészet  Nikola Tesla  Nobel-díj  növények  nyelv  nyomozás  óceán  ókor  ókori Görögország  oktatás  olimpia  olvasás  Oroszország  orvoslás  öltözködés  őskor  pedagógus  pszichológus  pulzus  rajz  rák  receptek  régészet  repülés  robot  rovarok  sárkány  sejtek  sport  szavak  szellemek  szépség  szerzetesrendek  szimbólum  táplálkozás  távíró  technika  tél  tenger  terhesség  természet  természeti jelenségek  természeti katasztrófák  természettudomány  teszt  tobzoska  történelem  tudomány  tüntetés  újkor  ultrahang  úthálózat  ünnep  vadnyugat  vallás  Városliget  vasút  védőoltás  Velence  vidámpark  vidra  világűr  vírus  víz  vulkán  zarf  zene